.........
 
 

Στα μέλη της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου & Ενιαίου Λυκείου Μαγούλας καθώς το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου.

Όλα τα μέλη παραμένουν "ενεργά" για όσο χρονικό διάστημα φοιτούν ή εργάζονται (εκπ/κοί) στα παραπάνω σχολεία

Η βιβλιοθήκη κατά το σχολικό έτος 2009-2010 απαριθμεί περίπου 350 μέλη (μαθητικό & εκπαιδευτικό δυναμικό των δύο σχολείων).

Για να γίνει κάποιος μέλος το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας μαθητών (με υπογραφή από τον κηδεμόνα του σε περίπτωση που είναι ανήλικος) ή τον κανονισμό λειτουργίας καθηγητών, ανάλογα την περίπτωση.

Συμπληρώνει την ειδική αίτηση μέλους, που υπάρχει για αυτό τον σκοπό στη βιβλιοθήκη, του χορηγείται δωρεάν η πλαστικοποιημένη κάρτα μέλους και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα χρήσης του χώρου και του υλικού της. Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή ή υπηρέτησης του καθηγητή στο σχολείο.

 

Στην κάρτα μέλους δεν συμπεριλαμβάνονται ατομικά στοιχεία παρά μόνο γραμμοκώδικας (bar-code) με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την απόλυτη μυστικότητα του χρήστη, προς τρίτους (σε περίπτωση απώλειας), αλλά και την κωδικοποίηση των στοιχείων του στον Η/Υ μέσω του ΑΒΕΚΤ.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4, 19018 Μαγούλα, τηλ.: 210-5552079, fax: 210-5559715