.............
 
 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από έντυπο υλικό (όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λευκώματα, λεξικά, περιοδικά) αλλά και από μη έντυπο υλικό (όπως κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, cd μουσικής, cd-rom πολυμέσων, dvd-video & vcd).

Η τρέχουσα συλλογή μας περιλαμβάνει, ένα σύνολο περίπου 5500 τίτλων ( 6400 αντίτυπα).

Η βιβλιοθήκη είναι πλήρως μηχανοργανωμένη με το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0 του Ε.Κ.Τ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).

Η ταξινόμηση ακολουθεί το διεθνές Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey (DDC-Decimal Dewey Classification) και το υλικό καταλογογραφείται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα AACR2 (2η έκδοση των Αγγλο-Αμερικανικών Κανόνων Καταλογογράφησης) σε UNIMARC μορφή.

Το Σύστημα Δεκαδικής Ταξινόμησης DEWEY επινοήθηκε από τον Melvil Dewey το 1873 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1876. Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey είναι το πιο διαδομένο ταξινομικό σύστημα βιβλιοθηκών στο κόσμο. Το μεγαλύτερο σύνολο στις δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα.

Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και εφαρμόζεται από το Τμήμα Δεκαδικής Ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC).

Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey χωρίζεται σε δέκα κύριες τάξεις, οι οποίες καλύπτουν από κοινού τον κόσμο της γνώσης. Κάθε κύρια τάξη χωρίζεται σε δέκα διαιρέσεις και κάθε διαίρεση σε δέκα τμήματα.

Οι δέκα κύριες τάξεις είναι οργανωμένες κατά επιστημονικό κλάδο ή γνωστικό πεδίο. Έτσι ένα θέμα μπορεί να το συναντήσεις σε πολλές κύριες τάξεις ανάλογα αν το θέμα αναλύεται ή εξετάζεται από πολλούς επιστημονικούς κλάδους.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4, 19018 Μαγούλα, τηλ.: 210-5552079, fax: 210-5559715