.............
 
 

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Ο δανεισμός μπορεί να είναι εξωτερικός ή εσωτερικός.

Εξωτερικός αν το υλικό προς δανεισμό "εξέλθει" από το χώρο της βιβλιοθήκης ή εσωτερικός στην περίπτωση που το υλικό θα χρησιμοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Το δικαίωμα δανεισμού γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (Μαθητών ή Καθηγητών) της βιβλιοθήκης.

Για το δανεισμό του υλικού απαιτείται έκδοση Κάρτας Μέλους η οποία είναι απαραίτητη και για τις άλλες λειτουργίες της βιβλιοθήκης.

Οι περίοδοι δανεισμού καθορίζονται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο χρήστης και από από το είδος του υλικού που επιθυμεί να δανειστεί.

Για τη διαχείριση του δανεισμού χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτοματοποίησης ΑΒΕΚΤ 5.0 for windows.

To αυτοματοποιημένο σύστημα ABEKT 5.0 μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε άμεσα:

αν το βιβλίο που αναζητούμε είναι δανεισμένο και αν ναι, ποιός το έχει δανειστεί (η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον διαχειριστή της βιβλιοθήκης)

το δανεισμένο υλικό πότε θα επιστραφεί

τον αριθμό του υλικού (πάντα σε τρέχουσα κατάσταση) που έχει με εξωτερικό δανεισμό το μέλος

πόσα και ποια βιβλία έχουν καθυστερήσει να επιστραφούν

κράτηση δανεισμένου υλικού με σειρά προτεραιότητας και ειδοποίηση στην επιστροφή του

έκδοση στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων για τον εξωτερικό δανεισμό

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4, 19018 Μαγούλα, τηλ.: 210-5552079, fax: 210-5559715