.............
 
 

Το αναγνωστήριο βρίσκεται μέσα στο ενιαίο χώρο της βιβλιοθήκης και καλύπτει περίπου το 50% του χώρου της.

Αν και ο συνολικός χώρος της βιβλιοθήκης δεν ξεπερνά τα 55m2, 20 άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αναγνωστήριο για ανάγνωση του υλικού της.

Στο αναγνωστήριο ο μαθητής και εκπαιδευτικός μπορεί να διαβάσει το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που έχει φέρει μαζί του.

Εφόσον το αναγνωστήριο είναι μέσα στον ενιαίο χώρο της βιβλιοθήκης, ο χρήστης έχει απευθείας πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (κατάλογος) μέσω των Η/Υ ή ακόμη και στην βάση των εγγραφών του καταλόγου μέσω Η/Υ (ΑΒΕΚΤ). Για το σκοπό αυτό, τρεις υπολογιστές σε περιβάλλον δικτύου απευθύνονται στα μέλη της βιβλιοθήκης.

Γενικότερα η χρήση του αναγνωστηρίου καλύπτεται από τον κανονισμό της βιβλιοθήκης (κανονισμός μαθητών / κανονισμός καθηγητών).

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4, 19018 Μαγούλα, τηλ.: 210-5552079, fax: 210-5559715