ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ HISTORICA, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, Τόμος: 1-16, Τεύχη: 1-30, Έτος: 1983-1999
Για αναζήτηση, μέσα στα περιεχόμενα, χρησιμοποιείστε το συνδυασμό Ctrl+F στο πληκτρολόγιο
Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες Τεύχος
1 Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 5-18 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
2 Νομισματικές προσαρμογές, ις' -ιζ' αί.:ρυθμίσεις και αντιδράσεις Σπύρος Ι. Ασδραχάς 19-34 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
3 Συγχωροχάρτια Φίλιππος Ηλιού 35-84 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
4 Η παρουσία του Πλάτωνα στον νεοελληνικό Διαφωτισμό Παναγιώτης Κονδύλης 85-100 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
5 Αρρώστειες και άρρωστοι στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα Νίκος Σιδέρης 101-120 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
6 Η διάθλαση των επαναστατικών ιδεών στον ελληνικό χώρο 1830-1850 Αντώνης Λιάκος 121-144 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
7 Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και πολιτική εξάρτηση: η ελληνική περίπτωση 1824-1872 Γιώργος Δερτιλής 145-174 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
8 Συμμετοχικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Αιγιαλεία 1870-1886 Θανάσης Καλαφάτης 175-196 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
9 Η θέση της Ερμούπολης στην ελληνική οικονομία τον 19ο αιώνα: οι παγίδες των πηγών Χριστίνα Αγραντώνη 197-199 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
10 Ανθολογίες δημοτικών τραγουδιών - η αντίφαση και οι αναγκαιότητες Αλέξης Πολίτης 200-203 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
11 Μεσογειακές οικονομίες, 13ος-20ος αιώνας. Το δεύτερο διεθνές συμπόσιο του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Λουκία Δρούλια 204-206 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
12 Ιστορία και δράση: ένα αφιέρωμα στα 60 χρόνια του Ruggiero Romano Σπύρος Ι. Ασδραχάς 207-208 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
13 Η Εταιρία Μελέτης της ιστορίας του Ελληνικού εργατικού κινήματος 209-211 Τόμος 1, Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 1983
Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Αρδρεύσεις και καλλιέργειες στις ελληνικές περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Σπύρος Ι. Ασδραχάς 235-252 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
2 Προσπάθειες για την ίδρυση ελληνικού τυπογραφείου στην Τεργέστη (1765) Όλγα Κατσιαρδή-Hering 253-264 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
3 Η πολεοδομία της επανάστασης: Ναύπλιο 1822-1830 Ελένη Καλαφάτη 265-282 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
4 Η ενσωμάτωση μιας παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο ελληνικό κράτος: η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων Χρήστος Λούκος 283-296 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
5 Ονοματοδοτικές συμπεριφορές στη Λευκάδα τον 19ο αιώνα Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη 297-316 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
6 "Αι λυπηραί συνέπειαι των επαναστάσεων". Τα πολιτικά γεγονότα του 1843 και "Του Κουτρούλη ο γάμος" Δημήτρης Σπάθης 317-334 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
7 Ο δαρβινισμός στην Ελλάδα. Τα πρώτα βήματα: η αλληλογραφία Χελδράΐχ-Δαρβίνου Κώστας Κριμπάς 335-348 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
8 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας κατά τον 19 αιώνα Μαρία Συναρέλλη 349-370 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
9 Ενεργός πληθυσμός και διάρθρωση των οικονομικών δομών (1909-1936) Μιχάλης Ρηγίνος 371-388 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
10 Το λαϊκό έντυπο: μερικά νέα ερωτήματα Άλκης Αγγέλου 389-395 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
11 Από τον 19ο στον 20ο αιώνα: το εθνικό ζήτημα, η μοναρχία και η δύναμη των ιδεών. Άννα Φραγκουδάκη 396-401 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
12 Οι βρετανικές προξενικές εκθέσεις πηγή ελληνικής και συγκριτικής ιστορίας Γιώργος Δερτιλής 402-412 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
13 Νομισματικά Βασίλης Παναγιωτόπουλος 413-415 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
14 Ελληνικά πανεπιστήμια, κοινωνικές επιστήμες, ιστορία: σχόλιο με αφορμή ένα συνέδριο Γιώργος Δερτιλής 416-417 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
15 Ιστορίες στην αρχιτεκτονική Γιάννης Τσιώμης 418-419 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
16 "Δικτατορία και Κατοχή: η Ελλάδα 1936-1944". Ένα διεθνές ιστορικό συνέδριο Προκόπης Παπαστράτης 420-421 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
17 Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας: ένα ερευνητικό πρόγραμμα 422-428 Τόμος 1, Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1984
Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Συγχωροχάρτια (Β') Φίλιππος Ηλιού 3-44 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
2 Η οθωμανική κρίση του τέλους του ιστ' αιώνα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Παρασκευάς Κονόρτας 45-76 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
3 Στη φεουδαλική Κέρκυρα: από τους πάροικους στους vassalli angararii Αικατερίνη Ασδραχά, Σπύρος Ασδραχάς 77-94 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
4 Η κερκυραϊκή ευγένεια των αρχών του ιζ' αιώνα Νίκος Καραπιδάκης 95-124 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
5 Ευρωπαϊκή ατμοπλοΐα και συριανό εμπόριο (1833-1853) Κων/νος Παπαθανασόπουλος 125-148 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
6 Η αγροτική παραγωγή στον ελληνικό 19ο αιώνα: σχέσεις και εισοδήματα Πέτρος Πιζάνιας 149-168 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
7 Ιστορία, κοινωνικό πρόγραμμα, μοντερνισμός στην πολεοδομική σκέψη του 1930 Γιάννης Τσιώμης 169-179 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
8 Ο Κοραής και ο Ρήγας σε έργο του Θεόφιλου Κίτσος Α. Μακρής 180-182 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
9 Ο μητροπολίτης Παΐσιος και η βλάχικη επιγραφή του Κλεινοβού: αλφάβητο και εθνικό πρόβλημα Μίλτος Γαρίδης 183-203 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
10 Το τραγούδι και η ομάδα Αλέξης Πολίτης 204-206 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
11 Η συλλογική μνήμη: ένας "Θίασος" - μια εστία ιστορίας Μαρία Πάλλα 207-215 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
12 Η συγκρότηση ενός συστήματος πληροφόρησης για την έρευνα "Τιμές, Μισθοί και Ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1832-1912" Γ.Ν. Μητροφάνης 216-222 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
13 Το Συμπόσιο για τη νεοελληνική πόλη (1984): κοινοί παρονομαστές και ιδιοτυπίες Χριστίνα Αγριαντώνη, Μαρία Χατζηιωάννου 223-229 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
14 Ηλικίες και ιστορική διάσταση Σπύρος Ασδραχάς 230-231 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
15 Η ιστορία της έννοιας του είδους στις επιστήμες της ζωής Κώστας Κριμπάς 232-233 Τόμος 2, Τεύχος 3 Μάιος 1985
Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Η "κοινωνική ιστορία της τέχνης": ένα άλλοθι; Νίκος Χατζηνικολάου 259-275 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
2 Το αποτύπωμα του ζωντανού και του ονείρου στα κείμενα του Μακρυγιάννη Νίκος Θεοτοκάς 276-296 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
3 Τα εσωτερικά ελληνικά δάνεια (1826-1876): η τοποθέτησή τους στην Κωνσταντινούπολη Χάρης Εξερτζόγλου 297-312 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
4 Εθνική Τράπεζα και πρόσφυγες Μαργαρίτα Δρίτσα 313-326 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
5 Διήγηση και ιστορία στο έργο του Κ. Θεοτόκη Βασιλική Πάτσιου 327-346 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
6 Θεμελιωμένη ρίζα. Σχόλιο σε ένα στίχο του Ερωτόκριτου Κ.Θ.Δημαράς 347-360 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
7 Μια νότα ανάγνωση του Μάλθου Jose Gentil Da Silva 361-370 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
8 Φεουδαλική πρόσοδος και γαιοπρόσοδος στην Κέρκυρα την εποχή της βενετικής κυριαρχίας Σπύρος Ασδραχάς 371-386 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
9 Η σιωπή για τον Χριστόδουλου Παμπλέκη Φίλιππος Ηλιού 387-404 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
10 Σχέσεις δρόμου και χωριών στη Βαλκανική χερσόνησο τον 18ο αιώνα Δημήτρης Ανωγιάτης-Πελέ 405-422 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
11 Η επιλογή της γνωστικής ύλης: βιβλία των φυσικών και θετικών επιστημών του ελληνικού διαφωτισμού Ε. Νικολαϊδης 423-430 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
12 Όνειρο και πραγματικότητα: Βιέννη 1870-1930 Νέτα Αποστολίδου 431-435 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
13 Η κοινωνική ομάδα των αξιωματικών: ένα συνέδριο Θάνος Βερέμης 436-437 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
14 Η συνάντηση για το έργο του Κ.Δ. Καραβίδα Θανάσης Καλαφάτης 438-441 Τόμος 2, Τεύχος 4 Δεκέμβριος 1985
Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Μια "περίεργη" βυζαντινή σημείωση για τη νήσο Κύπρο Αικατερίνη Ασδραχά 3-18 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
2 Δημογραφία, μεταναστεύσεις και πολιτισμικά σύνορα από τα τέλη του Μεσαίωνα στην νεώτερη εποχή Alain Ducellier 19-44 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
3 Φορολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην Τουρκοκρατία Σπύρος Ασδραχάς 45-62 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
4 Όψεις του σταφιδικού ζητήματος στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα Θανάσης Καλαφάτης 63-78 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
5 Το πρόβλημα του σκεπτικισμού στο νεοελληνικό Διαφωτισμό Παναγιώτης Κονδύλης 79-96 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
6 Γενεαλογία και Ιατρική: η ασθένεια του Δημ. Υψηλάντη Κ. Σωτηριάδου, Θ. Παπαπετρόπουλος 97-106 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
7 Πηγές για την προβιομηχανική τεχνολογία: Α' το "Υπόμνημα" του Αλέξανδρου Πασπάτη Στέλιος Παπαδόπουλος 107-120 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
8 Οι Γαριβαλδινοί στην Κρητική επανάσταση του 1866 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης 121-138 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
9 Ιδεολογικές συνιστώσες του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου Παναγιώτης Νούτσος 139-150 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
10 Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών ημερομισθίων στην Ελλάδα, 1912-1936 Μιχάλης Ρηγίνος 151-176 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
11 Κάτι έγινε στην Πρίζα το 1821 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 177-182 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
12 Ο Διόνυσος: Ιστορία της λατρείας του Βάκχου Γιάγκος Ανδρεάδης 183-195 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
13 Το περιοδικό LEF και η ρωσική πρωτοπορεία Ελένη Μαχαίρα 196-210 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
14 Ο πρώτος έντυπος αυτοτελής ελληνικός βιβλιοπωλικός κατάλογος (1712) των τυπογράφων Σάρου/Βόρτολι της Βενετίας Μ. Ι. Μανούσακας 211-224 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
15 "Δια να μνημονεύεται ακαταπαύσεως εις τον Πανάγιον Γολγοθάν" Γιάννης Κόκκωνας 225-229 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
16 Οι αδελφοί Βερναρδάκη στα νεοελληνικά γράμματα Π.Δ Μιχαηλάρης 230-233 Τόμος 3, Τεύχος 5 Ιούνιος 1986
Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Η μετάβαση από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο Σπύρος Τρωιάνος 267-281 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
2 Από το φορολογικό τεκμήριο στην αγροτική οικονομία: οι καλλιέργειες στην Σαντορίνη τον 18 αιώνα Ευαγγελία Μπαλτά 282-314 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
3 Η τραπεζική πολιτική (1822-1883) απέναντι στο τσιφλίκι Βαγγέλης Πρόντζας 315-348 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
4 Η δημογραφική ιστορία της ελληνικής εμπορικής παροικίας του Λονδίνου (1837-1881) Δημήτρης Μαγκριώτης 349-368 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
5 Στρατολογικά στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Παράδειγμα Δήμου Ναυπλιέων (1870-1877) Χριστίνα Βάρδα 369-386 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
6 Η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στον Πειραιά το 19ο αιώνα Λυδία Σαπουνάκη-Δρακάκη 387-416 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
7 Η έννοια της αρχικής μορφής στις θεωρίες της αναστήλωσης Φίλιππος Ωραιόπουλος 417-420 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
8 Κατευθύνσεις στη διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία Σοφία Ματθαίου 421-427 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
9 Η λογοτεχνική κριτική της κομμουνιστικής αριστεράς του μεσοπολέμου Παναγιώτης Νούτσος 428-437 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
10 Το Αρχείο της Εγχωρίου Διαχειρίσεως στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας Νίκος Καραπιδάκης, Μαρία Καμονάχου 438-446 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
11 Το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ Riki Van Boeschoten 447-451 Τόμος 3, Τεύχος 6 Δεκέμβριος 1986
Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Ιδεολογήματα στην αφετηρία του Ελληνικού Πανεπιστημίου Κ.Θ. Δημαράς 3-14 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
2 Η επένδυση σε ακίνητα γύρω από το έτος 1000 Νίκος Οικονομίδης 15-26 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
3 Το ηθικοφιλοσοφικό πρόβλημα και ο νεοελληνικός Διαφωτισμός Παναγιώτης Κονδύλης 27-46 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
4 Η Κοσμοσοφία ή ο παγκόσμιος σοσιοαλισμός (το γαλλικό πρότυπο ενός πρώϊμου σοσιαλιστικού και εξελικτικού κειμένου) Κώστας Β. Κριμπάς 47-56 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
5 Στην Κέρκυρα το 19ο αιώνα: πλεονασματικά χωριά και ελλειμματικές εκμεταλλεύσεις Γιώργος Προγουλάκης 57-80 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
6 Το ελληνικό βαμβάκι στη συγκυρία του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 81-102 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
7 Σπουδές και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο (1860-1870) Αγγελική Φενερλή 103-118 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
8 Ευεργετισμός και όψεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις παροικίες (1870-1920) Βάσω Θεοδώρου 119-154 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
9 Η αγροτική παραγωγή στη Βουλγαρία (19ος αιώνας). Ρυθμοί ανάπτυξης και μεταβολές Λιούμπεν Μπέροφ (μετάφραση: Π. Σπανίδης) 155-178 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
10 Εισοδηματικές δομές στην ορεινή οικονομία. Η μελέτη μιας περίπτωσης: Κερασιές Δωρίδας, 1914 Κώστας Κωστής 179-204 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
11 Ιδέες και πρόσωπα Βασίλης Καραποστόλης 205-208 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
12 Ιστορία και ιδεολογία στη Γερμανία Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης 209-224 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
13 Πως πρέπει να γράφεται η ιστορία της επιστήμης Κώστας Β. Κριμπάς 225-226 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
14 Πανεπιστήμιο, Ιδεολογία και Παιδεία: ένα Συμπόσιο Ρίκα Μπενβενίστε 227-228 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
15 Ένα ερευνητικό πρόγραμμα 229-230 Τόμος 4, Τεύχος 7 Δεκέμβριος 1987
Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολγικές λειτουργίες (Ι) Σπύρος Ι. Ασδραχάς 3-36 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
2 Λόγος και αποκάλυψη στο έργο του νεαρού Α. Ψαλιδά Παναγιώτης Νούτσος 37-52 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
3 Ο φόβος του αφορισμού Αριάδνη Γερούκη 53-68 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
4 Μεσογειακά αγροτικά προϊόντα: η ελιά, η μουριά και το αμπέλι την ώρα της βιομηχανίας Χριστίνα Αγριαντώνη 69-85 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
5 Περί των ιστοριών του τοπίου Π.Ν Δουκέλλης 85-102 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
6 Γαμήλιες στρατηγικές στο Μεσαίωνα: οι απαγωγές Ρίκα Μπενβενίστε 103-114 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
7 Εξωτερικό και διανησιωτικό εμπόριο στη Χίο τον ιη' αιώνα Helene Pigne 115-122 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
8 Θετικές επιστήμες και Διαφωτισμός στον ελληνικό χώρο του 18ου αιώνα Θ. Νικολαΐδης, Δ.Διαλέτης, Η. Αθανασιάδης 123-136 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
9 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Μ.Ι. Μανούσακας 137-163 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
10 Η Ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο Μαρία Κομνηνού 164-171 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
11 Μαρτυρίες για την Ελλάδα σε Αρχεία της Δανίας, 19ος αιώνας Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν 172-180 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
12 Ο  Gerard de Nerval και η Ανατολή Βάσω Μέντζου 181-184 Τόμος 5, Τεύχος 8 Ιούνιος 1988
Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Το καραμανλίδικο έντυπο Ευαγγελία Μπαλτά 213-228 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
2 Νησιώτικες ενότητες: οι φορολογικές λειτουργίες (ΙΙ) Σπύρος Ι. Ασδραχάς 229-258 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
3 Η εξέλιξη των "εκκλησιαστικών" βερατίων και το "Προνομιακόν Ζήτημα" Παρασκευάς Κονόρτας 259-286 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
4 Η ναυτιλιακή κίνηση από την Κρήτη προς τη Πελοπόννησο κατά τον 14ο αιώνα Χαράλαμπος Γάσπαρης 287-318 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
5 Από την αγροτική οικονομία της Ρόδου, 18ος-19ος αι.: προβλήματα γνώσης, μεθόδων και συνθηκών Μαρία Ευθυμίου 319-326 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
6 Η Γαλλική Επανάσταση στην ελληνική διανόηση του 19ου αιώνα Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου 327-338 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
7 Ο Α. Παπαναστασίου και οι θεωρίες κοινωνικής μεταρρύθμισης των αρχών του 20ου αιώνα Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης 339-352 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
8 Η σύνδεση των Κοινωνιολόγων με το κίνημα του δημοτικισμού Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου 353-370 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
9 Μνήμη Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος Αλέξης Πολίτης 371-374 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
10 Από την πλευρά της μικροιστορίας Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου 375-380 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
11 Ο πληθωρισμός ως μηχανισμός ανάπτυξης Μαργαρίτα Δρίτσα 381-386 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
12 Νίκος Σβορώνος (1911-1989) Μελίνα Μερκούρη κ.α 387-393 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
13 Οι "γελοίες" εικόνες του Μακρυγιάννη Χρ. Λούκος 394-396 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
14 Οι ιδέες του Καρλ Μαρξ στην Ελλάδα. Ένα συμπόσιο Παναγιώτης Νούτσος 397-398 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
15 Οι επιστημονικές Συναντήσεις Νοτιοανατολικής Αττικής Χάρης Μπαμπούνης 399-400 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
16 Πολιτική Οικονομία της τεχνολογικής ανάπτυξης: η εφεύρεση και χρήση της ερέρωσης Κώστας Β. Κριμπάς 403-406 Τόμος 5, Τεύχος 9 Δεκέμβριος 1988
Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Η εμφάνιση της σύγχρονης πολιτικής σκέψης στη νεότερη Ελλάδα Βασίλης Παναγιωτόπουλος 3-12 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
2 Περί λαϊκισμού Αντώνης Λιάκος 13-28 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
3 Από την ορθόδοξη Κοινοπολιτεία στις εθνικές κοινότητες: ελληνορωσικές πνευματικές σχέσεις Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 29-46 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
4 Οι αλυκές στη Ζάκυνθο: παραγωγή και εκμετάλλευση (16ος αιώνας) Μαριάννα Κολυβά-Καραλέκα 47-74 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
5 Αγροτικό πλεόνασμα και κυκλοφορία του εμπορικού κεφαλαίου στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα Πέτρος Πιζάνιας 75-104 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
6 Εφοπλιστές και κρατικός παρεμβατισμός στην δεκαετία του 1940 Τζελίνα Χαρλαύτη 105-126 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
7 Η εκδοχή του "εξελικτικού μαρξισμού" στην Ελλάδα και η αμφισβήτησή της (1930-1945) Μαρία Ν. Αντωνοπούλου 127-142 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
8 Η Σοσιαλιστική Διεθνής ερμηνεύει το φασισμό (1928-1933) Γρηγόρης Ψαλλίδας 143-172 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
9 Ο προσδιορισμός των σημείων καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας: 1840-1913 Π.Ε.Πετράκης, Χ. Πανώριος 173-185 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
10 Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και κοινωνική μεταρρύθμιση: από τον Σκληρό στην ιδρυτική γενιά του ΣΕΚΕ. Παναγιώτης Νούτσος 186-198 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
11 Paul Lemerle (1903-1989) Διονυσία Παπαχρυσάνθου 203-205 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
12 Απότιση τιμής στον Νίκο Σβορώνο Gilbert Dagron 206-208 Τόμος 6, Τεύχος 10 Ιούνιος 1989
Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Επισκόπηση της ιστορίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αδελφότητας της Βενετίας (1489-1953) Μ.Ι. Μανούσακας 243-264 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
2 Η προστασία της προίκας στο Βυζάντιο (12ος-14ος αιώνας) Τόνια Κιουσοπούλου 265-276 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
3 Ο Γλάδστων στα Επτάνησα. Ενωτικό κίνημα και βρετανικά αδιέξοδα Γ.Α Σουρής 277-312 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
4 Εθνικιστική ιδεολογία και εθνική ταυτότητα Παντελής Λέκκας 313-338 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
5 Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιομηχανία (19ος-20ος αιώνας) Έφη Αβδελά 339-360 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
6 Για τη συγκρότηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας Γρηγόρης Ψαλλίδας 361-380 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
7 Μαρξισμός και πρώτες κομμουνιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κομμουνιστικής Ένωσης Ελλάδας Γιάννης Κακουλίδης 381-394 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
8 Αθηναϊκά πολεοδομικά της περιόδου 1910-1921 Μανόλης Β. Μαρμαράς 395-411 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
9 Η επιστημονική θεωρία ως απλή υπόθεση: θρησκευτική πολεμική εναντίον των επιστημονικών ιδεών Βασίλειος Ι. Μακρίδης 412-423 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
10 Υποθέσεις της έρευνας και τεκμηρίωση γύρω από τα 900 έργα του ζωγράφου Μπουζιάνη (1885-1919) Δ. Δεληγιάννης 424-432 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
11 Η ομάδα  ναυτιλιακής οικονομικής ιστορίας Τζελίνα Χαρλαύτη 433-434 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
12 Επιχειρήσεις και ιστορία: διεθνής συνάντηση στην Αθήνα Μαργαρίτα Δρίτσα 435-438 Τόμος 6, Τεύχος 11 Δεκέμβριος 1989
Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία Παναγιώτης Κονδύλης 3-28 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
2 Η Τήνος και η Μύκονος στη βενετική σφαίρα επιρροής Alain Major 29-42 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
3 Τα όρια των διαφοροποιήσεων των παραγωγικών δομών στον αγροτικό χώρο (18ος-19ος αι.) Στάθης Τσοτσορός 43-56 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
4 Η διαμόρφωση του μεταπολεμικού μοντέλου εκβιομηχάνισης. Η κρίσιμη περίοδος 1944-1953 Γ. Σταθάκης 57-74 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
5 Αξίες, παραστάσεις και στερεότυπα στη μεσαιωνική δικαιοσύνη Ρίκα Μπενβενίστε 75-92 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
6 Το τοπίο και ο φόβος της πόλης: επεμβάσεις και σχεδιασμός στην Κέρκυρα τις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα Ν. Καραπιδάκης 93-112 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
7 Ένα δοκίμιο της πολιτικής του 1768 Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος 113-121 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
8 Πάσχα στην Αλεξάνδρεια: λαϊκές προλήψεις και διακοινοτικές διαμάχες στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου αιώνα Χρήστος Χατζηιωσήφ 121-148 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
9 "Η τιμή,… το μόνον και κατάξηρον κεφάλαιον των διδασκάλων" Κάλλια Καλλιατάκη-Μερικοπούλου 149-166 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
10 Η πολίτικη σκέψη του Ευγενίου Βούλγαρη Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 167-178 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
11 Αντιστάσεις και μεταμορφώσεις του λογοτεχνικού κανόνα: οι έλληνες μαρξιστές και η ιστορία της λογοτεχνίας Βενετία Αποστολίδου 179-194 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
12 Πανεπιστήμιο και εκπαίδευση στο πρόγραμμα του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης 199-201 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
13 Η "Πράξη" του 1850 Κ.Θ. Δημαράς 202-205 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
14 Πανεπιστήμιο Αθηνών, ποιητικοί διαγωνισμοί και ιδεολογία (1851-1877) Παν. Μουλλάς 206-212 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
15 Σχολικό - εξωσχολικό περιβάλλον και ιστορική συνείδηση Μαρία Πάλλα 217-221 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
16 Ιστορία και ιστορικοί στην (πρώην) Ανατολική Γερμανία Vae vicits 222- Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
17 Η περιθωριοποίηση της ιστορικής επιστήμης A. Dietrich Eichholtz Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
18 Η κατάσταση των ιστορικών Β. Χάγκεν Φλάισερ -225 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
19 Άνθρωποι και ζώα: μια διεπιστημονική έταιρεία, ένα περιοδικό και ένα συνέδριο Γιάννης Γ. Χαμηλάκης 232-237 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
20 Andre Grabar (1896-1990) Μίλτος Γαρίδης 239-243 Τόμος 7, Τεύχη 12, 13 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1990
Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Ιστορία και ιστορικισμός Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος 3-11 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
2 Για την ιστορική έρευνα Γιώργος Δερτιλής 12-16 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
3 Η παράσταση του "Τούρκου" στους ιστορικούς της άλωσης. Σημειωτική περιήγηση Αναστάσιος Ζωγράφος 17-44 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
4 Η οικονομική ιστορία στην Γαλλία: μια κριτική προσέγγιση Jean-Yves Grenier 45-72 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
5 Καλλιεργητικές μονάδες και πραγματικές καλλιέργειες στην Τουρκοκρατία Σπ. Ι. Ασδραχάς 73-82 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
6 Σχηματισμός των εισοδημάτων και καταναλωτικά πρότυπα ενός εκκλησιαστικού γαιοκτήμονα στην Ήπειρο (τέλη 19ου αρχές 20ου αι.) Αμαλία Χιωτάκη 83-98 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
7 Εργοδότες και εργαζόμενοι στις αρχές του 20ου αιώνα: από τη μεριά των εργοδοτών Αλίκη Βαξεβάνογλου 99-112 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
8 Η "μεγάλη αλλαγή" στην πολιτική της Γ' Διεθνούς και η Σοβιετική εξωτερική πολιτική Γρηγόρης Ψαλλίδας 113-140 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
9 Οι φυσικοί στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα (1900-1912) Θεόδωρος Κρητικός 141-156 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
10 Βιβλία και αριθμοί: η μαρτυρία των τραβηγμάτων Φίλιππος Ηλιού 157-216 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
11 Ελληνική ναυτιλιακή ιστορία: όρια και πηγές Τζελίνα Χαρλαύτη 217-230 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
12 Ιστορία της ιστοριογραφίας: ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Έφη Γαζή, Παν. Στάθης 231-232 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
13 Ημερίδα για την ιστορική έρευνα Χριστίνα Αγριαντώνη 233-235 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
14 Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: ένα συμπόσιο Οντέτ Βαρών 236-237 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
15 Κ.Θ. Δημαράς (1904-1992) 238 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
16 Ο άνθρωπος και το ποτάμι Φίλιππος Ηλιού 238 Τόμος 8, Τεύχη 14, 15 Ιούνιος, Δεκέμβριος 1991
Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Οι απαρχές της πυριτιδοποιίας στη Δημητσάνα Βασίλης Παναγιωτόπουλος 3-22 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
2 Ο κατ' αποκοπήν φόρος της Μάνης: 17ος-18ος αιώνας Κώστας Κόμης 23-40 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
3 Ερμηνευτικά προβλήματα ενός ιστορικού γεγονότος: Η κατάληψη της Καλλίπολης και ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης Ν. Νικολούδης 41-48 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
4 Η εξανάστασις των Φαυλοβίων: Δημοσιονομικό σύστημα και ενδοκοινοτικές ρήξεις στη Λέσβο του 19ου αιώνα Παντελής Αργύρης 49-64 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
5 Το "προνομιακό" ζήτημα Χάρης Εξερτζόγλου 65-84 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
6 Αυτολογοκρισία, ή οι βολταιρικές περικοπές στον Στράτη Καλοπίχειρο του Σ. Α. Κουμανούδη Μαριλίζα Μητσού 85-94 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
7 Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910-1927). Πρώτες εκτιμήσεις Αλέξης Δημαράς 95-120 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
8 "Φυσικός προορισμός" και ο ρόλος του κράτους: μία πρόταση για την εργασία των γυναικών το 1940 Έφη Αβδελά 121-134 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
9 Γεωστρατηγικά σχέδια της Ναζιστικής Γερμανίας για τη μεταπολεμική Κρήτη Χάγκεν Φλάισερ 135-158 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
10 Η γενετική ιστορία των Ελλήνων: Προυποθέσεις και προοπτικές Κώστας Β. Κρίμπας 159-186 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
11 Ολυμπιακό πνεύμα και νεοελληνική πραγματικότητα Άγγελος Δεληβορριάς 187-189 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
12 Μια συνολική πρόταση για τη σχολική ιστορία Γιάννης Γιαννόπουλος 190-203 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
13 Τεκμήρια νοοτροπιών: η περίπτωση των δασκάλων Μαρία Ηλιού 204-213 Τόμος 9, Τεύχος 16, Ιούνιος 1992
Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Στη Σαντορίνη του 17ου και 18ου αιώνα: αγοραπωλησίες ακινήτων Μαρία Σπηλιωτοπούλου 243-274 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
2 Ο χωρικός, ο καπνός και το κράτος: η ελληνική αγορά καπνού (1887-1939) Ευάγγελος Πρόντζας 275-300 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
3 Από την αρχαία ελληνική στη ρωμαϊκή ιστορία Δημήτρης Κυρτάτας 301-326 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
4 Νεκρό σώμα, δημόσιο σώμα: σημειώσεις για τη θανατική εκτέλεση στο Μεσαίωνα. Συμβολή στην ιστορία του θανάτου Ρίκα Μπενβενίστε 327-344 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
5 Παράδοση και νεοτερικότητα: σχόλια για το "Εικοσιένα" Νίκος Θεοτοκάς 345-370 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
6 Ο Κ.Δ. Σχινάς και η πρώτη Πρυτανεία στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1838) Θανάσης Χρήστου 371-384 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
7 Οι φιλάνθρωποι μιλούν για τους φτωχούς και τη φτώχεια στην Αθήνα του 19ου αιώνα Μαρία Κορασίδου 385-404 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
8 Η νεώτερη ιστοριογραφία της ιταλικής μεταξουργίας Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου 405-412 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
9 Η εικόνα του "άλλου" στα Βαλκάνια Nadja Danova 413-415 Τόμος 9, Τεύχος 17, Δεκέμβριος 1992
Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Τα ελληνικά ποιήματα του Μαυλανά Ρουμή και του γιού του Βαλέντ κατά τον 13ον αιώνα Δημήτρης Δέδες 3-22 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
2 Στο τέλος του 18ου αιώνα: μια αρχοντική οικογένεια μεταναστεύει και ενδιαιτάται Βασίλης Κρεμμυδάς 23-38 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
3 Τα εγκύκλια εμπορικά γράμματα Χρήστος Μούλιας 39-52 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
4 Η κορινθιακή σταφίδα στη γαλλική αγορά (1878-1893) Βασίλης Πατρώνης 53-78 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
5 Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι στις αρχές του 20ου αιώνα: θεατρίνοι και μάρτυρες Αλίκη Βαξεβάνογλου 79-112 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
6 Θρησκευτικότητα και κοινωνική διαμαρτυρία: οι οπαδοί του Απόστολου Μακράκη στη βορειδυτική Πελοπόννησο (1890-1900) Θανάσης Καλαφάτης 113-142 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
7 Μακεδονικό και Ανατολικό Ζήτημα Έλλη Σκοπετέα 143-150 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
8 Όψεις της πολιτικής αφομείωσης στη δυτική Μακεδονία στο Μεσοπόλεμο Χριστίνα Βάρδα 151-170 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
9 Ο σοσιαλισμός των "άλλων": ταξικοί αγώνες, εθνοτικές συγκρούσεις και ταυτότητες φύλου στην μεταοθωμανική Θεσσαλονίκη Έφη Αβδελά 171-204 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
10 Η γλώσσα του συνδικαλισμού. Τα καταστατικά των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης (1914-1936): ιστορική και γλωσσολογική προσέγγιση Κώστας Φουντανόπουλος 205-226 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
11 Ατομικότητα, μνήμη και συλλογική συνείδηση: η ταυτότητα της Διαμάντως Γκριτζώνα Αλέκα Μπουτζουβή 227-240 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
12 Παντελής Πουλιόπουλος: πως εγγράφεται η θεωρία στην κοινωνία; Αντώνης Λιάκος 241-254 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
13 Ανασκαφή στους μπαρουτόμυλους των Λαμπαρδαίων στη Δημητσάνα Γιάννης Χ. Μπιτούνης 255-260 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
14 Μνήμη Κ.Θ. Δημαρά Σ.Ι. Ασδραχάς 261-262 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
15 Η διδασκαλία της φιλολογίας: ένα παράδοξο Αλέξης Πολίτης 263-264 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
16 Ο Francois Dosse στην Ελλάδα: ένα βιβλίο και δύο διαλέξεις Χρήστος Χατζηιωσήφ 265-274 Τόμος 10, Τεύχη 18-19, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1993
Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Ο Μαρξισμός, ο Κομμουνισμός και η Ιστορία του 20ου αιώνα Παναγιώτης Κονδύλης 3-18 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
2 Η στάση της Εκκλησίας απέναντι στους εμπόρους κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή (14ος-15ος αι.) Τόνια Κιουσοπούλου 19-44 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
3 Η μουσική τριάντα ασμάτων του έργου Έρωτος Αποτελέσματα Θ. Παπαζώτος 45-52 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
4 Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη ιδιοκτησία στην Πάρο τον 18ο αιώνα: πρώτες προσεγγίσεις Ελευθερία Ζέη 53-70 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
5 Φορολογικό και γαιοκτητικό καθεστώς της ελαιοκαλλιέργειας στο Ελληνικό Κράτος (1821-1860) Γιώργος Ν.Μητροφάνης 71-102 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
6 Ιστορία της επιστήμης και Ιστορία των Ιδεών: τα όρια μιας σχέσεης (19ος-20ος αιώνας) Θεόδωρος Κρητικός 103-114 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
7 Η εμπλοκή της "εθνικής ταυτότητας" σε όψεις της λογοτεχνικής κριτικής του μεσοπολέμου Ιωάννα Μυλωνάκη 115-122 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
8 Ο Νεορεαλισμός στον Ελληνικό Κινηματογράφο Μαρία Παραδείση 123-146 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
9 Διερευνώντας τις δομές του λαϊκού πολιτισμού: τα επάλληλα πολιτισμικά στρώματα Αλέξης Πολίτης 147-149 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
10 Το Βυζάντιο και η δικτατορία του Μεταξά Πάρις Γουναρίδης 150-156 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
11 Προβλήματα ιστορικοποίησης του Rock φαινομένου. Εμπειρίες και στοχασμοί Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 157-174 Τόμος 11, Τεύχος 20, Ιούνιος 1994
Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Διαιτητικές απαγορεύσεις στην τουρκοκρατία ¨Αννα Ματθαίου 259-288 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
2 Ποινική εξουσία των Μεγάλων Προεστών στην προεπαναστατική Σάμο Αλέξης Σεβαστάκης 289-310 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
3 Οι ετήσιες περιοδικές αγορές στην Ήπειρο (17ος-18ος αιώνας): συμβολή στη μελέτη της εμποροπανήγυρης Κ.Καρανάτσης 311-338 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
4 Οι κοινωνικές αιτίες της καπνεργατικής διαμαρτυρίας στο μεσοπόλεμο Θανάσης Αλεξίου 339-364 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
5 Οι αγρότες και το ΚΚΕ: Λαϊκός Κομμουνισμός στην περίοδο της Αντίστασης και του Εμφυλίου Ρίκη Βαν Μπουσχότεν 365-390 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
6 Η "ψυχιατρική" στην ιατρική εκπαίδευση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Θανάσης Καράβατος 391-408 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
7 Ψυχολογία και Ιστοριογραφία: οι περιπέτειες ενός δεσμού Αντώνης Ρίζος 409-426 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
8 Τιμή στον Φίλιππο Ηλιού Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
9 Προβλήματα εκδημοκρατισμού στην Ανατολική Ευρώπη του Μεσοπολέμου: ένα διεθνές συμπόσιο Κ.Λούλος 428-429 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
10 Εντυπώσεις από ένα Συνέδριο στην Ουκρανία Αλέκα Μπουτζουβή-Μπανιά 430-435 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
11 Αρχειακά: XXX Conference Internationale de la Table Ronde des Archives (CITRA) Ν. Παντελάκης 436-443 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
12 Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού 444 Τόμος 11, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 1994
Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Οι φωνές των άλλων: το διαλογικό στοιχείο στη νεώτερη ιστοριογραφία των Ιησουιτών Carlo Ginzburg 3-22 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
2 Φιλελευθερισμός στη Σερβία: η ιστορική διάσταση Gunnar Hering 23-40 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
3 Η ιστοριογραφική παρουσία του Gunnar Hering Φίλιππος Ηλιού 41-48 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
4 Η αγορά στο Χάνδακα (1669-1765): οι συντεχνίες και ο καθορισμός των τιμών Μαρία Τσικαλουδάκη 49-84 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
5 Κοινωνική ιεραρχία, ιδεολογία και εθνική ταυτότητα: το νόημα της ίδρυσης της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας "Αγαπάτε αλλήλους" Χάρης Εξερτζόγλου 85-118 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
6 Το ζήτημα της εθνικής επιστημονικής παράδοσης και οι έλληνες θετικοί επιστήμονες των αρχών του 20ου αιώνα Θεόδωρος Κρητικός 119-140 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
7 Εργάτες και "ακαδημαϊκοί": μία συμβολή στην ιστορία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας από το 1980 μέχρι το 1914 Gustav Auernheimer 141-164 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
8 Το πολιτικό πλαίσιο της Επιθεώρησης Τέχνης Φίλιππος Ηλιού 165-170 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
9 Προς την ιστορία της Επιθεώρησης Τέχνης Σπ. Ι. Ασδραχάς 171-172 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
10 Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το οικονομικό δεδομένο στην πολιτισμική κατασκευή Έφη Αβδελά 173-204 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
11 Η παρουσίαση της νεολαίας στα κοινωνικά δράματα της δεκαετίας του εξήντα Μαρία Παραδείση 205-218 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
12 Χειρόγραφες διαστάσεις της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας Michael Jeffreys 219-227 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
13 Το τελευταίο χρονολογημένο συγχωροχάρτι (1957) Βασίλης Κρεμμυδάς 228-230 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
14 Ιστορία και παιδική-νεανική ηλικία: περίοδος δεύτερη Άννα Ματθαίου 231-235 Τόμος 12, Τεύχος 22, Ιούνιος 1995
Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Πόθος μαρτυρίου: από τις βεβαιότητες στην αμφισβήτηση του Μ. Γεδεών. Συμβολή στην ιστορία των νεομαρτύρων Φίλιππος Ηλιού 267-284 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
2 Ο επεκτατικός προσανατολισμός του Βαγιαζήτ Β' Ελισσάβετ Α. Ζαχαριάδου 285-298 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
3 Ερμής ο Λόγιος: ένα βήμα διαλόγου για τη μετακένωση του ζωικού μαγνητισμού-μεσμερισμού Θανάσης Καράβατος 299-316 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
4 Η Γαλλική Επιστημονική Αποστολή στον Μωριά: η φυσιογνωσία στην Ελλάδα και η απαρχή της αντιπαράθεσης των ξένων επιστημονικών επιρροών Κώστας Β. Κριμπάς 317-334 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
5 Τα σύμβολα του νέου ελληνικού κράτους Λουκία Δρούλια 335-350 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
6 Γ. Σκληρός και μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης Οδυσσέας Λαμψίδης 351-368 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
7 Από την απελευθέρωση στην εμφύλια σύγκρουση του Δεκέμβρη Προκόπης Παπαστράτης 369-380 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
8 Η ιστορία και η σύγκρουση στο Λόγο της Λαμίας του Άρη Βελουχιώτη Νίκος Κοταρίδης 381-406 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
9 Η λογική των συγκρούσεων στην ηγεσία του ΚΚΕ 1945-1948: από την "καταδίκη" του Άρη Βελουχιώτη στην άρνηση της κληρονομιάς του ΕΛΑΣ Ιωάννα Παπαθανασίου 407-420 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
10 Τι γυρεύει η ιστορία στον κινηματογράφο; Μαρία Α. Στασινοπούλου 421-436 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
11 Ο κομμουνισμός και η εσωτερική δυναμική της δημοκρατίας: σχόλια στον Francois Furet Γιάννης Βούλγαρης 437-457 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
12 Η διάσωση των αρχείων των αποδήμων Ελλήνων και η μελέτη της ιστορίας της μετανάστευσης Λίνα Βεντούρα 458-460 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
13 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών: μια επέτειος Ιωάννα Πετροπούλου 461-465 Τόμος 12, Τεύχος 23, Δεκέμβριος 1995
Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Η αμφίδρομη πολιτισμική μεταφορά: κάποιες αμφιβολίες Ruggiero Romano 3-12 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
2 Σουλιώτες: βοσκοί και άρπαγες Βάσω Ψιμούλη 13-36 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
3 Στοιχεία για τον οικιακό εξοπλισμό στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: η περίπτωση του καθρέπτη Δημήτρης Δημητρόπουλος 37-66 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
4 Το ακίνητο και το χρέος στην Πάρο, 18ος-19ος αιώνας: ανάμεσα στο Κοινό και στο ιδιωτικό Ελευθερία Ζέη 67-84 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
5 Τα Αμπελάκια και οι Συντροφίες τους : προσέγγιση στο χαρακτήρα τους Ηλίας Ι. Νικολόπουλος 85-104 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
6 Σχετικά με το πρόβλημα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου αιώνα Gunanr Hering 105-120 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
7 Ένα αβιβλιογράφητο αλφαβητάρι του Θωμά Μανδακάση (Λιψία 1761) Ulrich Moennig 121-128 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
8 1821-1831: η νεοελληνική ποίηση σε επαναστατική περίοδο Αλέξης Πολίτης 129-138 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
9 Η συυγική ζωή εν Ελλάδι: για την κωμωδία Των γερόντων το μάθημα και τον συγγραφέα της Δημήτρης Σπάθης 139-156 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
10 Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821: το παράδειγμα της Σάμου Κώστας Κόμης 157-176 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
11 Η οικογένεια των ελλήνων εμπόρων της διασποράς: μερικές παρατηρήσεις για την περίπτωση του Λιβόρνο Δέσποινα Βλάμη 177-204 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
12 Τα Βιτώλια στη δεκαετία του 1880: πληθυσμός και οικονομία Λύντια Τρίχα 205-224 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
13 Φοιτητικός πληθυσμός και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (1891-1936) Παντελής Κυπριανός 225-252 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
14 Βίωμα, ιστορία και πολιτική: η υπόσταση της προσωπικής μαρτυρίας. Σκέψεις με αφορμή δύο βιβλία του Τάκη Μπενά Ιωάννα Παπαθανασίου 253-266 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
15 Ο ελληνικός Τύπος στον Εύξεινο Πόντο (19ος-20ος αιώνας) Βλάσης Αγτζίδης 267-293 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
16 Κέρκυρα: μια μεσογειακή σύνθεση Σπ. Ι. Ασδραχάς 296-299 Τόμος 13, Τεύχη 24-25, Ιούνιος-Δεκέμβριος 1996
Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Για το εθνικό: κριτήρια και αποκλίσεις Βασίλης Παναγιωτόπουλος 3-10 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
2 Τα πλεονάσματα στο εσωτερικό του χωριού: οι Αναπλάδες της Κέρκυρας το 1845 Γιώργος Προγουλάκης 11-28 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
3 Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και η "ωραία ατομικότης" του Hegel Σταμάτης Μεσημέρης 29-52 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
4 Το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα Μιχάλης Μαυρής 53-76 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
5 Η πολιτική της Ελλάδας έναντι της Παρισινής Κομμούνας (1871) Κώστας Μπαρούτας 77-86 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
6 Αγροτικοί αγώνες κατά τη σταφιδική κρίση 1893-1905 Καίτη Αρώνη-Τσίχλη 87-102 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
7 Οι μικρές εθνικές κοινότητες στη δύση της οθωμανικής Θεσσαλονίκης Βασίλης Παναγεωργίου 103-120 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
8 Αριστοφάνης, ο σύγχρονος μας: η θαυμαστή ιστορία της Χειραφετήσεως του Γεωργίου Σουρή, εχθρού των γυναικών Μαρίνα Κοτζαμάνη 121-134 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
9 Η κινηματογράφηση των "Δελφικών Εορτών" Φώτος Λαμπρινός 135-144 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
10 Η πολιτική στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου 1948-1969 Ελίζα-Άννα Δελβερούδη 145-164 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
11 Η ίδρυση της πρωτεύουσας σε μια νέα δημοκρατία: το παράδειγμα της Άγκυρας Σ.Ε. Τσιλένης 165-182 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
12 Χαιρετισμός προς τους εργάτες: η ομιλία του Δημήτρη Σαράτση στο Εργατικό Κέντρο Βόλου το 1908 Αλέξης Δημαράς 183-194 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
13 Μνήμη Πάνου Ροντογιάννη Σπ. Ι. Ασδραχάς 195-197 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
14 Συλλογές για την ιστορία της εργασίας: ένα προσωρινό σημείωμα Jaap Kloosterman 198-204 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
15 Η ελληνική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο μέσα από ένα συνέδριο ιστορικών στην Οδησσό Βλάσης Αγτζίδης 205-207 Τόμος 14, Τεύχος 26 Ιούνιος 1997
Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Το Βυζάντιο στον μεσαιωνικό κόσμο Alexander P. Kazhdan 249-258 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
2 Καλλιγάς και Αρμενόπουλος: μια ιστορία έρωτος και μίσους Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης 259-296 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
3 Η πατριαρχική καταδίκη του Ρήγα Φίλιππος Ηλιού 297-302 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
4 Τοσούτοι οξύφωνοι αλέκτορες αναφωνούντες "γρηγορείτε": οι ελληνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι τον 19ο αιώνα Λυδία Παπαδάκη 303-322 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
5 Για τη Μακεδονία στις αρχές του αιώνα: μαρτυρίες ελλήνων απεσταλμένων Σπύρος Καράβας 323-334 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
6 Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την Οθωμανική περίοδο Δημήτρης Δημητρόπουλος 335-352 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
7 Αστικά διατροφικά πρότυπα: ένα παράδειγμα από την Ερμούπολη του 1837 Βασίλης Κρεμμυδάς 353-378 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
8 Έλληνες εθελοντές στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο Δημήτρης Παλαιολογόπουλος 379-390 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
9 Μετασχηματισμοί των ελληνικών παροικιών της Δυτικής Ευρώπης στον 20ο αιώνα: οι μετανάστες στο Βέλγιο Λίνα Βεντούρα, Βαγγέλης Καραμανωλάκης 391-408 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
10 Η πρόσβαση στα αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο Λίλιαν Μήτρου 409-418 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
11 Ομηρική και θουκυδίδεια θάλασσα: παρατηρήσεις στην "Αρχαιολογία" του Θουκυδίδη Μενέλαος Χριστόπουλος 419-427 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
12 Επτάνησος και Κύπρος: συγκλίσεις και αποκλίσεις στην ιστορική πορεία του ελληνικού κόσμου Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 428-435 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
13 Το Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών Ευγένιος Μαθιόπουλος 436-444 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
14 Η ελληνική νεολαία στις ανατολικές χώρες 1948-1968: καταγραφή τεκμηρίων από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Πόπη Πολέμη 445-450 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
15 Μνήμη Αλεξάνδρου Καζντάν Στέφανος Ευθυμιάδης 451-452 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
16 Αρχείο Λέανδρου Βρανούση 453 Τόμος 14, Τεύχος 27 Δεκέμβριος 1997
Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 "της ευρυχώρου ελλάδος": η Χάρτα του Ρήγα και τα όρια του "ελληνισμού" Γιώργος Τόλιας 3-30 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
2 Εννοιολογικές πολυσημίες και πολιτικό πρόταγμα: ένα παράδειγμα από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο Γιάννης Κουμπουρλής 53-58 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
3 Η αρχαία κληρονομιά στην ιδεολογία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού Χρύσα Α. Μαλτέζου 59-66 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
4 Νομικά βοηθήματα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινοπούλεως τον πρώτο αιώνα μετά την Άλωση και η χειρόγραφη νομική συναγωγή του 1564 Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος 67-80 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
5 Κοινωνικότητα - πολιτικές επιδιώξεις - οικονομικές επενδύσεις: η αναρρίχηση των Ελλήνων Εμπόρων στην κοινωνική ιεραρχία του Λιβόρνο τον 19ο αιώνα Δέσποινα Βλάμη 81-108 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
6 Ο Βριλιά Σαβαρίν και το ψάρι του αρχιναυάρχου Κανάρη: τα ελληνικά βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα Άννα Ματθαίου 109-122 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
7 Τα ισπανοεβραϊκά: μια μεσογειακή γλώσσα στην καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα Ρένα Μόλχο 123-146 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
8 Δελφικές Γιορτές (1927, 1930): η αναβίωση του αρχαιοελληνικού χορού στον Προμηθέα Δεσμώτη και στις Ικέτιδες του Αισχύλου Αντώνης Γλυτζουρής 147-170 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
9 Αμφισβητούμενα νοήματα: προστασία και αντίσταση στις Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας 1914-1936 Έφη Αβδελά 171-202 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
10 Το "μέγα Εθνικό Σχολείον Μακρονήσου", 1947-1950 Στρατής Μπουρνάζος 203-230 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
11 Αρβανίτες και Γκαραγκούνηδες τον 14ο αιώνα Αντώνης Ρίζος 231-239 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
12 Οι τοπικές συνιστώσες μιας εθνικής ιστοριογραφίας: σχόλια για την κοζανίτιτκη ιστοριογραφία Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου 240-252 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
13 Ο Τρόσκι και ο Κάλλας Αντώνης Λιάκος 253-258 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
14 Η γέννεση της μοντέρνας πολιτισμικής ορολογίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: η ελληνική περίπτωση Αγαθοκλής Αζέλης, Ιωάννης Καραχρήστος 259-267 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
15 Η βιβλιογραφία του Φίλιππου Ηλιού Σπ. Ι. Ασδραχάς 268-279 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
16 Από τον διαφωτισμό στις επαναστάσεις: ο Ρήγας και ο κόσμος του. Διεθνές Συμπόσιο στους Δελφούς Αλεξάνδρα Σφοίνη 280-282 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
17 Παναγιώτης Κονδύλης, "ο παλαιός και εκλεκτός μας φίλος" Γιάννης Καλλιόρης 283-285 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
18 Οι πνευματικοί βηματισμοί του Παναγιώτη Κονδύλη Φίλιππος Ηλιού 286-289 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
19 Ο Παναγιώτης Κονδύλης και ο ελληνικός Διαφωτισμός Σπ. Ι. Ασδραχάς 290-292 Τόμος 15, Τεύχη 28-29 Ιούνιος-Δεκέμβριος 1998
Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
α/α Τίτλος Πνευματική Υπευθυνότητα σελίδες
1 Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις Σπ. Ι. Ασδραχάς 3-16 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
2 Μηχανισμοί συγκρότησης του νοικοκυριού. Καππαδοκία 19ος αιώνας: η περίπτωση μιας τουρκορθόδοξης κοινότητας Ειρήνη Ρενιέρη 17-46 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
3 Τα "βρεσίματα" και τα "τζακίσματα" στο Αιγαίο: με αφορμή ένα περιστατικό του 17ου αιώνα Δημήτρης Δημητρόπουλος 47-62 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
4 Μία ρωμαιοκαθολική μονή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των Ιησουιτών της Θεσσαλονίκης (1706-1773) Γιώργος Κουτζακιώτης 63-82 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
5 Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906) Ιωάννης Κοκκινάκης 83-124 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
6 Ο Βαλαωρίτης, ο Κουμανούδης και το "σχοινί του Πατριάρχη" Μαριλίζα Μητσού 125-136 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
7 Η αντικοινοβουλευτική έκτροπή του 1933 στην Αυστρία Γρηγόρης Ψαλλίδας 137-170 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
8 Η πολιτική των ψευδαισθήσεων: κατασκευές και μύθοι της μεταξικής δικτατορίας Αικατερίνη Μπρέγιαννη 171-198 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
9 Η διάρθρωση του σώματος των αξιωματικών και οι τεχνικές πολέμου στον μεταπελευθερωτικό κυβερνητικό στρατό Τάσος Σακελλαρόπουλος 199-210 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
10 Παναγιώτης Κονδύλης, Από τον 20ο αιώνα στον 21ο αιώνα Γεράσιμος Βώκος 211-216 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
11 Πλάτωνος Επιστολή Ζ' : μια προσωπική ματιά από πρόσφατη ανάγνωση Μαρίκα Στρουμπούλη-Αποστολοπούλου 217-231 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
12 Χαρτογράφηση των Ψαρρών του έτους 1834 Όλγα Μπαδήμα-Φουντουλάκη 232-236 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
13 Γεράσιμος Παπατρέχας (1922-1998) Μάρκος Γκιόλας 237-241 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999
34 width=288 style='width:216pt'>Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 6 Ο Βαλαωρίτης, ο Κουμανούδης και το "σχοινί του Πατριάρχη" Μαριλίζα Μητσού 125-136 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 7 Η αντικοινοβουλευτική έκτροπή του 1933 στην Αυστρία Γρηγόρης Ψαλλίδας 137-170 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 8 Η πολιτική των ψευδαισθήσεων: κατασκευές και μύθοι της μεταξικής δικτατορίας Αικατερίνη Μπρέγιαννη 171-198 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 9 Η διάρθρωση του σώματος των αξιωματικών και οι τεχνικές πολέμου στον μεταπελευθερωτικό κυβερνητικό στρατό Τάσος Σακελλαρόπουλος 199-210 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 10 Παναγιώτης Κονδύλης, Από τον 20ο αιώνα στον 21ο αιώνα Γεράσιμος Βώκος 211-216 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 11 Πλάτωνος Επιστολή Ζ' : μια προσωπική ματιά από πρόσφατη ανάγνωση Μαρίκα Στρουμπούλη-Αποστολοπούλου 217-231 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 12 Χαρτογράφηση των Ψαρρών του έτους 1834 Όλγα Μπαδήμα-Φουντουλάκη 232-236 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999 13 Γεράσιμος Παπατρέχας (1922-1998) Μάρκος Γκιόλας 237-241 Τόμος 16, Τεύχος 30 Ιούνιος 1999